วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai​ National Flag Day)​


    วันที่ 28 กันยายน 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมกิจกรรม “เข้าแถวเคารพธงชาติ” ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เนื่องในวันครบรอบ 104 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงชาติไทย ตามพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2460 ซึ่งได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน